• Previous
  • Next

דירוג משתמשים: 5 / 5

Star activeStar activeStar activeStar activeStar active
 

אפרסק אינו פרט פשוט, אצל הרבה חקלאים באיחוד האירופי ،ובמיוחד ביוון .זה כל החיים שלהם!

כל רגע של החיים של העצים ، שהם צומחים ،ואת הפרות שהם נותנים ،הוא חלק מהחיים הפרטיים שלהם ، ואת לפתן האפרסק המגיע לכל פינה בעולם ، זה שכולללא רק את ההיסטוריה של העץ, של הפרי, אלא גם כן ההיסטוריה  של המפיק.

ביוון ،יבול האפרסק הוא אחת הפעילויות החקלאיות הגדולות והמפותחות ביותר, הקשורות בחברה ובכלכלה המקומית . יוון היא היצרנית השלישיתבגודלה באיחוד האירופי והיא גם החמישית בעולם!