Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

ובשוםאזוראחרביוון،יבולהאפרסקמשולבבאדמה ובאנשיםכמואימתיהופיללה.

בשני האזורים האלה כמעט 90% של הייצור הלאומי מרוכז ، הן מיועד לצריכה והן הוא מיועד ליצור קומפוסט.בעוד באימתיה עצי האפרסק ממלאות 43% של סיכום האדמות החקלאיות שלהם!

לכן, אנו מברכים אותך על הצטרפותך לעולם החדש של לפתן האפרסק ، ומקווים שתיהנה גם ממסע שלו מהעץ אל הצלחת שלך!