Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Mùa vụ đào được gắn bó mật thiết với ngành công nghiệp mứt, bổ sung và phát triển cho nhau, kết hợp truyền thống và hiện đại, kiến thức thực nghiệm của nhà sản xuất với thànhtựu của công nghệ hiện đại, tách thành đôi, giống như trái đào, khao khát và đam mê.

Thực tiễn về quản lý tổng hợp, kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm, xét nghiệm trong phòng thí nghiệm và phân tích hóa học, … là bằng chứng cho thấy ngành công nghiệp đã thực hiện để cải thiện thành phẩm và bảo vệ sản xuất nguyên liệu thô, cung cấp cho nông dân những công cụ hiện đại có giá trị.

Ngành công nghiệp chế biến đào ở Hy Lạp hiện là ngành quan trọng nhất trong Liên minh Châu Âu vì chiếm gần 40% lượng xuất khẩu của thế giới, 98% sản phẩm của ngành đó sản xuất!

Đặc trưng là trong nghề trồng đào cho chế biến, trên 12.000 gia đình nông dân có việc làm, trong khi lao động thường xuyên và theo mùa vụ trong ngành chế biến hàng năm lên đến 10.000 người.

Do đó, điều này không đáng ngạc nhiên khi các nhà máy chế biến lớn nhất và nhiều  nhất được đặt tại Imathia và Pella.