Στην Ελλάδα και την Ευρώπη το ροδάκινο λέγεται ότι έφτασε από την Ανατολή με τα στρατεύματα του Μ. Αλεξάνδρου που επέστρεφαν στην πατρίδα τους, κουβαλώντας εμπειρίες, έθιμα και εκατοντάδες νέα φυτά και σπόρους. Η πρώτη ονομασία αυτού του άγνωστου φρούτου,  ήταν «χρυσό μήλο» ενώ ο φιλόσοφος Θεόφραστος ονόμασε το δέντρο «Περσική μηλιά», που αποτέλεσε και την βάση για την επιστημονική του ονομασία (Prunus Persica).