Η Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. Α.Ε. ιδρύθηκε το 1999, με βάση το πρόγραμμα «Ενίσχυση Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων Δικτύων ΜΜΕ» του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ίδρυση clusters – συστάδων επιχειρήσεων. Ο κλάδος της κονσερβοποίησης φρούτων, πρωτοπόρος και εξωστρεφής, αξιοποίησε αυτή την ευκαιρία δημιουργώντας ένα οριζόντιο δίκτυο το οποίο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το νόμο, ενεργεί προς τα συμφέροντα του συνόλου. Σήμερα, είναι το μόνο δίκτυο που έχει επιβιώσει από όσα είχαν ιδρυθεί τότε, αποδεικνύοντας τη δυναμικότητα τόσο του κλάδου όσο και της ίδιας της εταιρείας.

Αντικείμενα της είναι η ποιότητα και η διασφάλιση των προϊόντων μας, η προώθηση της ελληνικής κομπόστας, η ανάδειξη της διατροφικής αξίας και της ποιότητας της, η αντιμετώπιση των προστατευτικών φραγμών στο ελεύθερο εμπόριο εναντίον των προϊόντων μας, η έρευνα και ανάπτυξη , η μελέτη των κοινών προβλημάτων και η προώθηση λύσεων.

Συγκεντρώνει στους κόλπους της, τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής κονσερβοποιημένων φρούτων και χυμών οι οποίοι έχουν ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά με επίκεντρο την κομπόστα ροδάκινο και κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 500 εκ ευρώ.

Με επίκεντρο την Κεντρική Μακεδονία, τα μέλη της Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ Α.Ε. δουλεύουν καθημερινά για την διατήρηση σε υψηλά επίπεδα της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων τους προς όφελος των χιλιάδων καλλιεργητών – παραγωγών φρούτων στην Ελλάδα.

Αποτελεί μέλος της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδος που με την σειρά της είναι μέλος της PROFEL (European Association of Fruits and Vegetables Processors).

Η Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ Α.Ε. έχει υλοποιήσει και υλοποιεί σειρά δράσεων προώθησης και ενημέρωσης, ερευνητικά προγράμματα και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με κύριο στόχο πάντα τον ίδιο: τα επεξεργασμένα προϊόντα να διατηρούν την ίδια φρεσκάδα και την αξία με τα φρέσκα.